8
jún

O projekte "in4matik"

Tieto stránky sú venované predmetu Informatika a majú slúžiť študentom ako študijný materiál pri príprave na vyučovanie. Postupne bude pridávaný obsah podľa toho, ako bude prebiehať vyučovanie jednotlivých tém podľa časovo-tematických plánov v jednotlivých ročníkoch.

Charakteristika predmetu

14
aug

Práca s Mac OS

7
júl

P7 Procedúry a funkcie

Procedúra

 • ak sa niektorá postupnosť príkazov viackrát v programe opakuje, zlúčime tieto príkazy do jedného a dáme mu nové meno
 • (prípadne ak sa opakuje podobná postupnosť príkazov odlišujúca sa iba parametrami)
 • je to program v programe (podprogram)
 • zvyšuje prehľadnosť programu
6
júl

P6 Logický typ

Logický typ (boolean)

 • jednoduchý ordinálny typ
 • iba 2 hodnoty
  • áno / pravda / true
  • nie / nepravda / false
 • dá sa nahradiť inými typmi napr.:

var podmienka:boolean;
  a,b:integer;
  begin
      podmienka:=a>b;
      if podmienka then ...
      ...
  end. 

5
júl

P4 Cyklus

Cykly

Cyklus s pevným počtom opakovaní

Občas potrebujeme opakovať určitý príkaz resp. postupnosť príkazov určitý počet krát. Využijeme k tomu cyklus s ppo, ktorý má 2 možnosti:

 • for i:=1 to 10 do
 • for i:=10 downto 1 do

Vysvetli fungovanie nasledujúceho programu:

4
júl

P3 Podmienka

Podmienky

 1. Pri programovaní sa často dostávame do situácie, kedy programátor musí predvídať rôzne situácie a na základe nich upraviť správanie programu (program sa na základe splnenia nejakej podmienky bude vetviť). Na to slúži podmienka:
 • úplná (ak je splnená podmienka, potom vykonaj ..., ak nie je splnená, urob ...)
3
júl

P11 Knižnica CRT

Skôr, ako prejdeme ďalej, ukážeme si volanie knižnice CRT. Popis procedúr a funkcií knižnice CRT:

ClrScr;
Vymaže aktívne okno a umiestni kurzor do ľavého horného rohu obrazovky.

2
júl

P2 Premenné, konštanty, priradenie, náhodné hodnoty

 Premenné

Deklarácia premenných

1
júl

P1 Začíname programovať v Pascale

Pascal je veľmi jednoduchý jazyk, a pomáha začiatočníkom pochopiť programovanie.

1
júl

Úvod do programovania

značky
použitie

Základné pojmy programovania:

Stránky

Odoberať in4matik.eu RSS