8
jún

O projekte "in4matik"

Tieto stránky sú venované predmetu Informatika a majú slúžiť študentom ako študijný materiál pri príprave na vyučovanie. Postupne bude pridávaný obsah podľa toho, ako bude prebiehať vyučovanie jednotlivých tém podľa časovo-tematických plánov v jednotlivých ročníkoch.

Charakteristika predmetu

19
sep

Ponuka pre študentov so záujmom o informatiku

Máš záujem o informatiku nad rámec vyučovania?

Zaujíma ťa matematika a algoritmizácia?

Ak áno, určite si pozri nsledovnú ponuku!

14
aug

Práca s Mac OS

9
júl

P9 Polia

Vlastnosti: 

8
júl

P8 Práca so súborom

Pojem súbor označuje časť diskového priestoru, ktorá obsahuje určité údaje. Každý súbor je označený názvom a prístupovou cestou. 
Textové súbory chápeme ako súbory znakov, ktoré sp vnútorne organizované do riadkov, Koniec riadku je vyznačený dohodnutými riadiacimi znakmi.

Deklarácia textového súboru:

7
júl

P10 Podprogramy

Podprogramom môže byť:

6
júl

P5 Logický typ

Logický typ (boolean)

  • jednoduchý ordinálny typ
  • iba 2 hodnoty
    • áno / pravda / true
    • nie / nepravda / false
  • dá sa nahradiť inými typmi napr.:

var podmienka:boolean;
  a,b:integer;
  begin
      podmienka:=a>b;
      if podmienka then ...
      ...
  end. 

5
júl

P4 Cyklus

Cykly

Cyklus s pevným počtom opakovaní (PPO)

Občas potrebujeme opakovať určitý príkaz resp. postupnosť príkazov určitý počet krát. Využijeme k tomu cyklus s PPO, ktorého syntax vyzerá takto:

for RPC:=DH to HH do
telo_cyklu; 

4
júl

P3 Podmienka

Podmienky

  1. Pri programovaní sa často dostávame do situácie, kedy programátor musí predvídať rôzne situácie a na základe nich upraviť správanie programu (program sa na základe splnenia nejakej podmienky bude vetviť). Na to slúži podmienka:
  • úplná (ak je splnená podmienka, potom vykonaj ..., ak nie je splnená, urob ...)
3
júl

P6 Knižnica CRT

Skôr, ako prejdeme ďalej, ukážeme si volanie knižnice CRT. Popis procedúr a funkcií knižnice CRT:

ClrScr;
Vymaže aktívne okno a umiestni kurzor do ľavého horného rohu obrazovky.

Stránky

Odoberať in4matik.eu RSS